دوماهنامه هابیل

حالت نمایش:
هابیل  -  شماره 1 (دوره جدید) -دخیل بر ضریح عوام
نمایش سریع
هابیل -  شماره 2 (دوره جدید) - شهر آرمان ندارد
نمایش سریع
هابیل -  شماره 6 (دوره جدید) - خطر سقوط بهمن
نمایش سریع

هابیل - شماره 6 (دوره جدید) - خطر سقوط بهمن

سفارش (1)
8,000تومان

برشی از حیات خلوت این شماره:طبیعی بود که طولانی شدن مدت توقیف، انگیزه مان را به فرسایش بکشاند. کم کم داشتیم با واقعیت رفتن هابیل کنار می آمدیم. دو نظر وجود داشت: یکی آنکه حتی در صورت رفع توقیف دیگر نشریه را منتشر نکنیم. بگذاریم توقیف، پایان خوش فعالیت هابیل شود. به عبارتی بگذاریم هابیل،" شهید هابیل" بماند. باید اعتراف کنم که ایده ی جذاب و وسوسه کنن..

هابیل -  شماره 7 (دوره جدید) - سودای تماشای فیل(ها)
نمایش سریع
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)