جستجو

حالت نمایش:
آیین های تلویزیونی و باز نمایی [حزن و فرح مذهبی ]
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

آیین های تلویزیونی و باز نمایی [حزن و فرح مذهبی ]

35,000تومان

در این کتاب تلاش شده است از مبدا حوزه نظری (ارتباطات آیینی)  و به کمک رهیافت ( مردم نگاری )، فرآیند ورود و خروج آیینی تلویزیون ایران به دو نوع مناسبت (حزن مذهبی ) و (فرح مذهبی ) ثبت شود. همچنین با فرآوری های مردم نگارانه ، مولفه های اصلی در آیین سازی شادی و غم در تلوزیون ایران استخراج و صورت بندی گردد...

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)