جستجو

حالت نمایش:
تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا
نمایش سریع

تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا

30,000تومان

سوال اصلی این کتاب این است که آیا صوفیه (اعم از قلندریه و اهل فتوت) در برپایی آیین های عزاداری نقش داشته اند؟در صورت مثبت بودن پاسخ ، میزان تاثیر گذاری آن ها بر آیین های عزاداری محرم به چه اندازه بوده است ؟ و ازمیان آیین ها و عناصر عزاداری محرم ، کدام یک به طور مشخص ، اصلی صوفیانه دارند؟در این کتاب ابتدا ضمن معرفی موضوع و دسته بندی و مرور منابع ، س..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)