درباره ما


چهارسوق با چه هدفی شکل گرفته است ؟
چهار سوق بازاری فرهنگی است که قرار است منتخبی از محصولات فرهنگی و سبک زندگی را معرفی کند. خلا بزرگ برای محصولات فرهنگی همیشه توزیع نامناسب و در دسترس نبودن آن ها بوده است . چهار سوق بر اساس همین نیاز شکل گرفته است که چنین محصولاتی را در اختیار همه قرار دهد و شبکه توزیعی باشد برای محصولاتی که در دسترس همه نیستند. خیلی از این محصولات چندان شناخته شده نیستند و چهارسوق در کنار توزیع و فروش به نوعی به معرفی این محصولات نیزمی پردازد.

وجه تمایز چهارسوق چیست ؟
وجه تمایز چهارسوق این است که در معرفی محصولات کیفیت آن ها را مد نظر قرار می دهد. قرار نیست چهار سوق بازار شلوغی باشد از محصولات و تعداد زیادی محصول بدون در نظر گرفتن کیفیت ان ها. برای چهارسوق مهم تعداد بالا ی محصولات معرفی شده در ان نیست. مهم کیفیت و کاربردی بودن محصولات معرفی شده است.