نشریه چراغ

نشریه چراغ - شماره دوم
10,000 تومان

نشریه چراغ که ویژه فعالان و مراکز فرهنگی مردمی منتشر می شود در رویکرد اصلی خود سعی دارد محلی باشد ب..

نشریه چراغ - شماره سوم
10,000 تومان

در سرمقاله شماره جدید این نشریه، «روایت دولتی» و «روایت مردمی فرهنگ» مورد بررسی قرار گرفته است. هم..

نشریه چراغ - شماره پنجم
10,000 تومان

دور باطل در چراغشماره پنجم نشریه چراغ ، منتشر شد.پنجمین شماره چراغ ، نشریه داخلی فعالان و مراکز فره..

نشریه چراغ - شماره چهارم
10,000 تومان

 در سرمقاله شماره جدید این نشریه با عنوان «مختاریم که مجبور باشیم!» به عدم تحرک لازم در فعالیت..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)