چهارسوق با چه هدفی شکل گرفته است ؟

چهار سوق بازاری فرهنگی است که قرار  است منتخبی از محصولات  فرهنگی و سبک زندگی را معرفی کند. خلا  بزرگ برای محصولات فرهنگی  همیشه توزیع نامناسب و در دسترس نبودن آن ها بوده است  . چهار سوق بر اساس  همین نیاز شکل گرفته است که چنین محصولاتی را در اختیار همه قرار دهد و شبکه توزیعی باشد برای محصولاتی که در دسترس همه نیستند. خیلی از این محصولات  چندان شناخته شده نیستند و چهارسوق در کنار  توزیع و فروش  به نوعی به معرفی  این محصولات نیزمی پردازد.

 

وجه تمایز چهارسوق چیست ؟

وجه تمایز چهارسوق این است که در معرفی محصولات کیفیت آن ها را مد نظر قرار می دهد. قرار نیست چهار سوق بازار شلوغی باشد از  محصولات و تعداد زیادی محصول بدون  در نظر گرفتن کیفیت ان ها. برای چهارسوق مهم تعداد بالا ی محصولات معرفی شده  در  ان نیست. مهم کیفیت و کاربردی بودن محصولات معرفی شده است.